Lux et Terra
Beeldhouwen in steen
Oeijenbraak 2
5715 PW Lierop
0492 331536
06 48866540
info@beeldhouweninsteen.nl

Beeldhouwen in de wintermaanden

Luciën heeft voor de komende maanden het volgende besloten:

In de maand november wil Luciën iedereen de gelegenheid geven om nog normaal te komen beeldhouwen, wel met inachtneming van de recente regels. Donderdag in de oneven weken, zaterdag in de even weken. En het blijft nodig om je steeds hiervoor aan te melden bij Luciën.

Toch geen winterstop

Er was het plan om dit jaar een winterstop te houden. Maar er is te veel animo om door te gaan, dus heet Luciën zich bedacht en toch een schema voor december en januari vastgesteld.

2020
3 dec donderdag
12 dec zaterdag
17 dec donderdag

2021
16 jan zaterdag
21 jan donderdag
30 jan zaterdag

We laten op tijd weten hoe we in februari verder willen gaan.

Als je je aan wilt melden voor een van de dagen, mail dan naar Luciën via info@beeldhouweninsteen.nl of bel 06 48866540

Houd je mail in de gaten de dag van het beeldhouwen, want als er niet genoeg aanmeldingen zijn dan laat Luciën weten dat het niet doorgaat, opdat je niet voor niets aan de poort staat. Daartoe moet je uiterlijk een etmaal van tevoren laten weten of je komt of niet!

De nieuwe regels schrijven voor dat we met maximaal 2 mensen bij elkaar (op zeker anderhalve meter afstand) mogen werken. Het lijkt ons verstandig om individueel verspreid in het bos te werken en geen contact te hebben met de andere beeldhouwers, ook niet bij de koffie en de lunch. Alleen zo kunnen we het beeldhouwen veilig houden.
Verder blijven de eerder gegeven regels uiteraard gelden.

Vergeet niet je bij Luciën aan te melden als je een van de dagen wilt komen.
Telefoonnummer Luciën: 06 48866540, mail: info@beeldhouweninsteen.nl

 
Website door Trendo